Nákladná doprava, demolácie, uskladnenie odpadu Penad Košice
nákladná doprava košice, uskladnenie odpadu, demolácie, zemné prácenákladná doprava košice, uskladnenie odpadu, demolácie, zemné prácenákladná doprava košice, uskladnenie odpadu, demolácie, zemné práce
 

PROFIL SPOLOČNOSTI

Dodávateľsko-odberateľské vzťahy sú väčšinou zmluvne dohodnuté a jedná sa o stále zákazky. V prípade voľných kapacít je možné poskytovanie aj príležitostných prác. Kapacitou sa zaraďuje PENAD s.r.o. medzi jedného z najsilnejších dopravcov v odbore ťažkej sklápacej dopravy v regióne Východu. Napriek vysokej konkurencii na trhu s nákladnou dopravou v regióne je o služby spoločnosti značný záujem.

Zamestnávame 73 kvalifikovaných zamestnancov.

V riadiacej činnosti spoločnosti sa od jej vzniku snažíme uplatňovať základné obchodno-podnikateľské krédo, ktorým je predovšetkým kvalita, spoľahlivosť, zodpovednosť voči všetkým obchodným partnerom. Solídne a korektné vystupovanie, nie je len prioritnou požiadavkou u manažérov a riadiacich pracovníkov spoločnosti, ale stále viac túto požiadavku akcentujeme aj u radových zamestnancov.

Spoločnosť sídli na pozemku, ktorý obstarala v Košiciach – Krásna a na ktorom si vybudovala „Garáže, administratívne priestory a dielňu na vykonávanie servisných prác“.

Spoločnosť má v regióne dominantné postavenie v oblasti cestnej nákladnej dopravy. Rozšírený vozový park zvyšuje konkurencie-schopnosť spoločnosti voči ostatným silným dopravcom.

V nasledujúcom grafe sú zobrazené obraty spoločnosti v období rokov 2008-2010 s narastajúcou tendenciou.
 

obrat spoločnosti penad nákladná doprava zemné práce košice
Obrat spoločnosti PENAD s.r.o. v €

Kvalitou poskytovaných služieb, pružnosťou, stabilným personálnym obsadením a profesionálnym prístupom k zákazníkom, získala spoločnosť dobré meno a dopyt po službách. Jednou z hlavných ambícii je preniknúť na zahraničné trhy a rozšíriť svoju činnosť aj v oblasti stavebného priemyslu, zaradiť sa medzi špičkové dopravné spoločnosti pôsobiace na Slovensku a v strednej Európe, ako aj udržať si svoje postavenie medzi ostatnými dopravcami.

V budúcom období plánujeme rozšíriť vozový park spoločnosti o dopravné prostriedky a stavebné mechanizmy. V servisnej činnosti chceme naďalej pokračovať a diverzifikovať sortiment poskytovaných služieb.

Na zvyšovanie výkonnosti má okrem ekonomických východísk veľký vplyv úroveň kvality, tá je prostriedkom na zabezpečenie našich strategických cieľov.

Spoločnosť sa plánuje do budúcna aktívne zapájať do pripravovaných projektov štátneho rozvoja infraštruktúry v oblasti cestnej dopravy, stavebníctva a posilňovať úroveň a kvalitu poskytovaných služieb.

 

nákladná doprava zemné práce košice penadIng. Peter Jaroš, konateľ, riaditeľ spoločnosti
Kvalifikácia a prax:
- ukončená VŠ ekonomická
- odborná spôsobilosť pre výkon nákladnej dopravy
- R.B.S.Trade - riaditeľ dopravy (1999-2003)
- CAPITAL TRADE s.r.o.- riaditeľ dopravy (2003-2005)
- PENAD s.r.o.- konateľ spoločnosti ,riaditeľ,firma zameraná na vnútroštátnu
a medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu