Nákladná doprava, demolácie, uskladnenie odpadu Penad Košice
nákladná doprava košice, uskladnenie odpadu, demolácie, zemné prácenákladná doprava košice, uskladnenie odpadu, demolácie, zemné prácenákladná doprava košice, uskladnenie odpadu, demolácie, zemné práce
 

Nákladná doprava a zemné práce Penad s.r.o.

Spoločnosť PENAD s.r.o. vznikla 13.1.2005. Svoju podnikateľskú aktivitu začínala s troma nákladnými motorovými vozidlami. V priebehu dvoch rokov sa rozvíjala, a v dnešnej dobe tvorí neoddeliteľnú súčasť stavebníctva na východnom Slovensku. Spoločnosť prosperuje vďaka bohatým skúsenostiam v oblasti nákladnej dopravy a zemných prác, ktoré do nej vnáša konateľ. Kvalita prác a pružnosť na trhu sú silnými stránkami spoločnosti, prostredníctvom ktorých si zabezpečuje stabilné a dominantné postavenie v rámci dopravcov v regióne. Vozový park sa rozširoval až od dnešnej podoby, keď spoločnosť disponuje značným počtom veľkokapacitných, nákladných a osobných motorových vozidiel značky RENAULT, MAN, TATRA T148 S3, LIAZ.

PENAD s.r.o. ponúka:

Ilustračný obrázok - nákladná doprava, uskladnenie odpadu, zemné práce a demolácie Košice, Penad s.r.o.

Nákladnú dopravu

Zemné práce

Prípravné práce pre stavby

Predaj vysokopecného kameniva

Demolácie a príprava práce pre stavby

Uskladnenie odpadu


Ponuka doplnkovej činnosti:

Zatepľovanie plochých striech

Izolácie striech

Montáže bleskozvodov + revízne správy

Oplotenie stavebných objektov

Otryskávanie plechových striech a ich náter

Kanalizačné a vodovodné prípojky

Tesárske konštrukcie